10.28.2012

Vaaliviestit espooseen


Äänestä ystävääni Markoa jolla on sydän kohdallaan.

 Hän auttaa ihmisiä aina ja oskoo että tuellasi Espoossa 
kannetaan vastuuta uudella kannustavammalla tavalla.  
      Hän toimii vähäosaisten edunvalvojana Köyhän tuki ry:ssä


                                        Jos olet saanut postiisi yhden 6000 jakamistamme 
                                        esitteestä tiedät  Marko on aidosti yhteisellä asilla.Marko A Hento

Teemat kunnallisvaaleissa 2012


Vähäosaisten oikeudet ja palvelut
  • Palvelut on taattava asuinpaikasta riippumatta sosiaalituen asiakkaille


Esteettömyys korulauseista todellisuudeksi


  • Kappakeskukset ja  palvelut esteetömiksi  
  • Matalalattiajunat koko Espooseen
  • Kulkuväylät rakennettava esteettömiksi

Espoon tulee valita realistinen ja kestävä linja luonnonvarojen käytölle


  • Kouluruoka: tehokeittiöiden tulee tarjota ekologisesti kestävää lähi ruokaa
  • Kaupunki kasvaa, mutta mihin hintaan
  • Pitääkö vätevedet pumpata miljoonilla KWh Espoon rannikolta luoliin, jotta rikkaat voivat rakentaa rannoille palatsejaan
Koulutukset tulee olla kestävää ja määrältään järkevää
  • Ei turhaa kouluttautumista
  • Kyllä! Järkevälle lisäkouluttamiselle
  • Riittävät tukitoimet ja valmistumis takuu!


Ota rohkeasti suunta äänestyskoppia

Äänestä Vihreää  Marko A. Hentoa