1.02.2013

Lakialoite kansaedustajien matkojen omavastuusta.


Lakialoite kansaedustajien käyttämien julkisen ja yksityisliikenteen matkojen kansanedustajilta perittävästä omavastuusta.

Lakialoite kansaedustajien käyttämien julkisen ja yksityisliikenteen matkojen kansanedustajilta perittävästä omavastuusta.Ehdotan, että kansanedustajat omalta osaltaan osallistuisivat talousmenojen tervehdyttämiseen. Pitkään tavanomaisen kansalaisen näkökulmasta kalliiksi tullut taksin ja lentokoneen yletöntä käyttöä rajoitetaan määrittelemällä julkisen vallan osuus kansanedustajille korvattavista matkoista.

Kansanedustajien tulee maksaa kyydeistä omavastuu joka vastaa KELA-kyydin omavastuuosuutta, (1.1.2013) 14,25€ / suunta.
 Koska kansanedustajat katsovat, että pakollisista sairauden ja vamman vuoksi korvattavista KELA-kyydeistä peritään omavastuu, on heidän itsensä kyettävä näyttämään esimerkkiä.

**********************************************

Tehdäkään niin kuin on oikein, säästetään yhdessä vähiä yhteisiä verojamme. Niukat ajat, joissa elämme, vaativat jokaista osallistumaan, Etsimään kohteita josta voi osin luopua yhteisen hyväksi.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/51