3.08.2017

Palkka mietityttää edustajistovaaliehdokkaita

Palkka mietityttää


JHL:n edustajistovaalien ehdokkaiden mielestä henkilökohtaisen palkanosan osuutta palkasta ei pitäisi lisätä. Tämä käy ilmi JHL:n vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden vastauksista. Ehdokkaat olivat iästä riippumatta jokseenkin eri mieltä väitteen ”Entistä suuremman osan työntekijöiden palkasta pitää olla henkilökohtaista palkanosaa” kanssa. Kielteisimmin väitteeseen suhtautuivat yli 59-vuotiaat ehdokkaat.
JHL ehdokkaat kus 2 ikaryhmat
Opiskelija-statuksella olevat ehdokkaat suhtautuivat henkilökohtaisen palkanosan lisäämiseen selvästi myönteisemmin kuin muut. Kunnan, valtion, yksityisen ja kirkon sopimusaloilla työskentelevät ehdokkaat sen sijaan hyvin yhtenäisesti vieroksuivat ajatusta henkilökohtaisen palkanosan lisäämisestä.
JHL ehdokkaat kys 2 sopimusalat

Korkeampi palkka epävarmasta toimeentulosta?

Edustajistovaalien ehdokkaat eivät lämpene ajatukselle, että osa- ja määräaikaisessa työsuhteessa sekä 0-tuntisopimuksella työskenteleville pitäisi maksaa korkeampaa palkkaa kuin muille, koska heidän työnsä ja toimeentulonsa on epävarma. Myönteisimmin asiaan suhtautuivat alle 30-vuotiaat. Tosin ajatus tuntui heillekin hämmentävältä, sillä keskimäärin he eivät oikein olleet eri mieltä mutta eivät samaakaan mieltä. Muiden ikäryhmien ehdokkaat suhtautuivat ajatukseen korkeammasta palkasta kielteisesti.
JHL ehdokkaat kys4 ikaryhmat
Ajatus muita korkeammasta palkasta epävarman toimeentulon takia viehätti eniten kommunistien ja sitoutumattoman vaaliliiton ehdokkaita. He olivat väitteen kanssa keskimäärin jokseenkin samaa mieltä.
JHL ehdokkaat kys4 vaaliliitto

Verotusta kevennettävä

Palkansaajien verotuksen keventäminen oli asia, jota puollettiin enemmän kuin vastustettiin, mutta maltillisesti.
JHL ehdokkaat kys7 vaaliliitot
Myönteisimmin verotuksen keventämiseen suhtautuivat keskimäärin ne ehdokkaat, jotka eivät olleet missään vaaliliitossa. Eniten veron kevennykset tuntuivat askarruttavan vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton ehdokkaita.

JHL:n edustajistovaalien äänestysaika on 13. - 29.3.2017
Edustajistovaalit
http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/uutisarkisto/?bid=6946&y=2017